Man-made Global Warming is about Monetary Global War, government power and facism - not climate!
Menneskeskabt Global Klimaændring handler om Monetær Global Krig, regeringsmagt og fascisme - ikke klima!

Naturudsendelser Undertrykker Kultveiltens Positive Sider

2015-03-19 08:40:58   -   Carl Friis-Hansen

Hver gang jeg ser naturudsendelser på tysk TV, forarges jeg over den propaganda, der formidles så åbenlyst bevist. De fleste af disse udsendelser stammer fra BBC og er som regel kommenteret af ZDF eller andre tyske TV selskaber. Det lugter langt væk af at der gives statslig støtte til disse udsendelser, hvis de delvis propaganderer for kuldioxid og metan, som skyld i den overdrevne fare for katastrofal global opvarmning.

I dag så jeg "Terra X Expedition Erde", Edu/Science 2008, som handler om de mange betingelser der har skulle opfyldes, for at der er liv på Jorden. I mange henseender var udsendelsen god og jeg antager at stort set alt indholdet er korrekt, når man ser bort fra behandlingen af emnet drivhusgasser. Det absurde var at det blev beskrevet hvordan ilt (O2) er blevet til og har gjort livet på Jorden mulig. Der blev fortalt vidt og bredt om hvor nødvendig og god ilten er og at det er planterne, der giver os denne ilt. I modsætning hertil, blev berettet om at kultveilten er med til at hæve temperaturen på Jorden og dermed gøre den beboelig, men også at kultveilte koncentrationen øges til farefulde niveauer gennem afbrænding af fossile brændstoffer.

Ikke et ord om at det i første omgang var kultveilte, der gjorder livet muligt her på Jorden, da plantelivet ligger til fundament for dyrelivet og kræver, som en forudsætning, at der er sol, vand og kultveilte - basis for fotosyntese. Hermed har vi et fint kredsløb, som alle for 40år siden lærte: Planterne "indånder" kultveilte og "udånder" ilt, hvorimod dyrene (mennesket indbefattet) indånder ilt og udånder kultveilte. Desuden har vi de sidste mage tusinde år måttet kæmpe med en faretruende lav kultveilte koncentration i atmosfæren og skulle koncentration have faldet yderligere, ville stort set al liv på Jorden være en saga blot.

CO2 / O2 kredsløbet er hvad man kan kalde "settled science" og alle med en grundskole uddannelse fra før ca. 1970 er i besiddelse af denne viden, men 40års globalkommunistisk propaganda har undertrykt denne viden i en sådan grad at folk ikke tør erkende disse fakta, da det ikke er politisk korrekt at udtrykke noget positivt om kultveilte.

Somme tider tænker jeg på hvordan det må have været at leve for 65millioner år siden sammen med Dino, Fred, Wilma og alle de andre Flintstones, hvor både ilt indholdet og kultveilte indholdet i luften var højere, hvor planterne kunne gro meget større på grund af mere kultveilte og hvor større fugle end i dag kunne flyve på grund af mere ilt.

Skolebørnene på Flintstones tid lærte at lave ild, så de kunne ernære sig vil. I dag lærer skolebørnene at de ikke må lave ild, då vejret og klimaet ellers bliver dårligt. Tidligere lærte vi at dyrke afgrøder for at ernære os, i dag lærer vi at benytte afgrøderne til at lave brændstof til transport sektoren, med den følgevirkning at madpriserne er steget unødigt.

Personligt tror jeg at oplysende udsendelser, så som "Terra X Expedition Erde" har stor indflydelse på folks opfattelse af naturvidenskaben. Derfor er det vigtigt at disse udsendelser ikke politiseres, men er nøgterne.

The Flintstones grilling  

Eet År Efter Afstemningen Om Crimeas Genforening Med Rusland

2015-03-17 08:44:48   -   Carl Friis-Hansen

Der er nu gået et år siden afstemningen på halvøen Crimea fandt sted. For et år siden stemte et overvejende flertal for genforening med Rusland. Årsagen til at denne afstemning overhovedet fandt sted, var den voksende Neo-fascisme og en ny lov, som forbød blandt andet andre sprog, så som russisk. Hovedparten, 58%, af befolkningen i Crimea området er af russisk afstamning og folket her taler overvejende russisk.

I den vestlige presse blev valgprocessen portretteret som et russisk kup og den amerikanske regering satte et antal milliarder dollar af til omstyrte regeringen i Ukraine og styrkede fascismen yderligere, så ca. 21% af regeringen i Ukraine er Neo-fascistiske eller Neo-nazi.

En yderligere torn i øjnene på den russiske befolkning i Crimea, er at NATO er rykket længere og længere mod de russiske grænser, til trods for at NATO, da pakten dannedes, lovede ikke at udvide mod øst.

Se tekst og billeder fra RT nyhedsbureauet.

Crimea valget

Foto fra RT

Scientist sacked from EPA as conclusion did not fit agenda

2014-06-12 11:07:49   -   klimabedrag.dk


There is no credible experiment that proves that the greenhouse gas effect exists. There are experiments that prove that the GHGE does not exist. Here is a report from a former member of EPA that could not find any connection between CO2 and atmospheric temperatures therefore EPA fired him. Look up Dr. Alan Carlin.

Comments on Draft Technical Support Document for Endangerment Analysis for Greenhouse Gas Emissions under the Clean Air Act

By Alan Carlin

NCEE/OPEI

Based on TSD Draft of March 9, 2009

EXECUTIVE SUMMARY Alan Carlin Report March,16,2009-EPA

These comments are based on the draft Technical Support Document for Endangerment Analysis for Greenhouse Gas Emissions under the Clean Air Act (hereafter draft TSD) issued by the Climate Change Division of the Office of Atmospheric Programs on March 9, 2009.

Unfortunately, because I was only given a few days to review this lengthy document these comments are of necessity much less comprehensive and polished than they would have been if more time had been allowed. I am prepared, however, to provide added information, more detailed comments on specific points raised, and any assistance in making changes if requested by OAR.

The principal comments are as follows:
As of the best information I currently have, the GHG/CO2 hypothesis as to the cause of global warming, which this Draft TSD supports, is currently an invalid hypothesis from a scientific viewpoint because it fails a number of critical comparisons with available observable data. Any one of these failings should be enough to invalidate the hypothesis; the breadth of these failings leaves no other possible conclusion based on current data. As Feynman (1975) has said failure to conform to real world data makes it necessary from a scientific viewpoint to revise the hypothesis or abandon it (see Section 2.1 for the exact quote). Unfortunately this has not happened in the global warming debate, but needs to if an accurate finding concerning endangerment is to be made. The failings are listed below in decreasing order of importance in my view:

1. Lack of observed upper tropospheric heating in the tropics (see Section 2.9 for a detailed discussion).

2. Lack of observed constant humidity levels, a very important assumption of all the IPCC models, as CO2levels have risen (see Section 1.7).

3. The most reliable sets of global temperature data we have, using satellite microwave sounding units, show no appreciable temperature increases during the critical period 1978-1997, just when the surface station data show a pronounced rise (see Section 2.4). Satellite data after 1998 is also inconsistent with the GHG/CO2/AGW hypotheses

4. The models used by the IPCC do not take into account or show the most important ocean oscillations which clearly do affect global temperatures, namely, the Pacific Decadal Oscillation, the Atlantic Multidecadal Oscillation, and the ENSO (Section 2.4). Leaving out any major potential causes for global warming from the analysis results in the likely misattribution of the effects of these oscillations to the GHGs/CO2 and hence is likely to overstate their importance as a cause for climate change.

5. The models and the IPCC ignored the possibility of indirect solar variability (Section 2.5), which if important would again be likely to have the effect of overstating the importance of GHGs/CO2.

Record snowfall in Scotland may allow skiing into summer

2014-04-20 14:36:39   -   Robert, Ice Age Now


Some chair lifts still buried under “unprecedented” amounts of snow.

A HIGHLAND snowports resort which enjoyed its busiest day in a decade this week has unveiled plans to “ski into summer” if conditions allow.

Earlier in the week Iain Sykes, the founder of Nevis Range Ski Resort claimed that the resort had more snow than ever in the history of skiing there.

The resort has now recorded snow fall for 59 consecutive days.

The snow cover was described as “wall-to-wall”. Average snow depths are thought to be 1.6 metres on the lower slopes, 4.5 metres on the upper slopes, with some deep gully areas estimated as being over 18m (58 ft) deep. (More than 5 stories deep!)

The resort was not even able to operate all of its lifts at the weekend because some lifts are still buried under the unprecedented amounts of snow.

Managing director Marian Austin said: “All of our staff have been working very hard in difficult conditions and the hill team have been digging out the lifts on the upper mountain almost on a daily basis.

“Our records show that it’s snowed in each 24 hour period since we opened for this winter season on December 20, 2013, so we’ve almost forgotten what it’s like not to have snow falling each day.

Here are some pictures

http://f1.nwstatic.co.uk/forum/uploads/monthly_02_2014/post-9421-0-85684900-1392713629.jpg

http://www.winterhighland.info/pix/displayimage.php?photo_id=28148

Global Opvarmning (klimaforandring) overskygges af truslen for Global Krig

2014-04-20 10:31:09   -   Carl Friis-Hansen


Jeg får nok skyld for at vende op og ned på alting, måske er noget af det skudt ved siden af, so be it. Det vigtigste for mig er at så mange som muligt gør en egentlig indsats for at se kritisk på hvad der sker i verden for øjeblikket.

USAs militær forbereder væbnet konflikt, også kaldet krig, ifølge pensioneret Admiral David Titley.
Medierne gør stadig et større nummer ud klimadebatten, end af de mange konflikter som USA har eskaleret gennem Bush tiderne og specielt under Obama administrationen.

Der er mange paralleller til optakten til Anden Verdenskrig, hvor fascisterne tog magten gennem propaganda og overgreb, økonomien gik til bunds på grund af bland andet bankerne og eskalerende konflikter.

Propagandaen, som benyttes denne gang, er i stort omfang klimadebatten. Til trods for at vi ikke har haft nogen målelig global opvarmning de sidste ca. 17 år, så kan vi næsten hver dag læse nye "pal-reviewed" rapporter og avisartikler om hvordan jordens undergang er nær, fordi vi er for "rige" og bruger fossilt brændstof, som hele vores nuværende økonomi og livskvalitet bygger på.

Nu er er det på tide at vi åbner vores øjne for hvad, som egentlig hænder, idet en tredie verdenskrig kan have så forfærdelige konsekvenser, at jeg næsten ikke kan få mig selv til at skrive det her, men blot nævne at hele WWII meget vel vil kunne svare til een dags WWIII.
Vejret og klimaet er ikke usædvanligt og dommedagsprofeti om vejr og klima er heller ikke noget nyt. Væbnede konflikter er heller ikke noget nyt.

Hvad der måske er nyt, er at medierne har mere magt over befolkningerne Jorden rundt, end for bare 20 år siden, grundet Internettet og TV. Yderligere hyrdes vi i den grad af den snigende implementering af FN's Agenda 21. Det er helt bevidst at benytte den eksistentielle gas CO2 og klima dommedags profetierne, som afledningsmanøvre eller påskud for at gennemføre Agenda 21. Det betyder absolut intet at det aldrig er bevist at forandringer i koncentrationen CO2 og andre mindre betydende drivhusgasser, er relativ lille. Kun H2O eller vanddamp, som udgør over 90% af drivhusgasserne, er af betydning, men kan ikke tjene som propaganda middel for gennemførsel af Agenda 21.

Fascisternes statskup i Ukraine, er finansieret i stort omfang af USA og støttet af EU og NATO. Dette er en direkte konfrontation mod Rusland, idet en meget stor del af den Ukrainske befolkning er etniske russere og russisk sindede. Agenda 21 og en væbnet konflikt mellem Vesten på den ene side og Rusland-Kina på den anden side, går hånd i hånd og tjener samme formål, nemlig en økonomisk magtkoncentration, styret af finansverdenen, med det mål at undertrykke udviklingslandene, holde Kina og Rusland i ave og et ønske om at udslette mindst 6 milliarder af Jordens befolkning.

Meget kort om Agenda 21:

Agenda 21 er drejer sig yderst kortfattet om fordeling af velfærd.
Fordelingen skal udføres af en voksende central styring af verdensøkonomien under ledelse af FN og FN IPCC.
I praksis betyder dette at den udøvende magt er verdens ledende banker, under dekret af USA, det britiske finans imperium og EU.
FN IPCC er bureaukratisk styret og Agenda 21 omtaler ikke folkevalg (election), demokrati (democracy), eller lignende.
National selvbestemmelse skal afskaffes.
Billig højkoncentreret energi, så som kærnekraft og fossile brændstoffer, skal erstattes med lavkoncentreret energi, så som industrielle windturbiner og elektriske solpaneler, uanset gennemførlighed, økonomi og katastrofal resurse forbrug (specielt ædle mineraler).
Agenda 21 blev ikke vedtaget på COP 15 i København i 2009, men er trods dette alligevel under gennemførsel verden over, gennem mere end 170 underdivisioner.
Agenda 21 og klimapolitikken koster for nuværende 1 milliard dollar om dagen på verdensplan.
Verdens befolkning skal reduceres til under 1 milliard mennesker.

Kilder for mere uddybende om ovenstående:

Report indicates that US aligned regimes are preparing for war
http://rt.com/op-edge/sipri-report-us-defense-costs-392/

‘Question of whether West really wants de-escalation of Ukraine crisis’
http://rt.com/op-edge/talks-ukraine-west-russia-376/

West increases tensions over Crimea for political gain
http://rt.com/op-edge/pace-isolation-of-russia-crimea-304/
Læg specielt mærke til notaterne om de fortsatte udvidelser af NATO, som er stik imod løfterne givet ved NATO's oprettelse.

Agenda 21 - United Nations Sustainable Development
http://klimabedrag.dk/pdf/Agenda21.pdf
eller så længe dokumentet findes på FN's hjemmeside
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Putin om NATO-udvidelsen, BMD og Krim
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1674

The Looking Glass World of "Climate Injustice"
http://manhattancontrarian.com/the-looking-glass-world

Folk og Håndplukket for FN IPCC Politiske Agenda / People and Data Cherry-Picked For the IPCC Political Agenda http://wattsupwiththat.com/2014/04/20/people-and-data-cherry-picked-for-the-ipcc-political-agenda/ Om hvordan håndplukkede videnskabsfolk medbringer håndplukkede beviser til befordring af Agenda 21. Artiklen er skrevet af den berømte Dr. Tim Ball fro Canada.


The game is up for climate change believers

2014-04-09 07:37:47   -   Charles Moore, The Telegraph, 2014-04-06


Most of us pay some attention to the weather forecast. If it says it will rain in your area tomorrow, it probably will. But if it says the same for a month, let alone a year, later, it is much less likely to be right. There are too many imponderables.

The theory of global warming is a gigantic weather forecast for a century or more. However interesting the scientific inquiries involved, therefore, it can have almost no value as a prediction. Yet it is as a prediction that global warming (or, as we are now ordered to call it in the face of a stubbornly parky 21st century, “global weirding”) has captured the political and bureaucratic elites. All the action plans, taxes, green levies, protocols and carbon-emitting flights to massive summit meetings, after all, are not because of what its supporters call “The Science”. Proper science studies what is – which is, in principle, knowable – and is consequently very cautious about the future – which isn’t. No, they are the result of a belief that something big and bad is going to hit us one of these days.   ...full article...

Lord Momckton challenges His Royal Highness, Prince Charles to debate claims about apocalypticism

2014-02-07 15:35:25   -   Lord Christopher Monckton


His Royal Highness The Prince of Wales,
Clarence House, London.


Candlemas, 2014

Your Royal Highness’ recent remarks describing those who have scientific and economic reason to question the Establishment opinion on climatic apocalypse in uncomplimentary and unroyal terms as “headless chickens” mark the end of our constitutional monarchy and a return to the direct involvement of the Royal Family, in the Person of our future king, no less, in the cut and thrust of partisan politics.   ...full article...

Over 190,000 signed petition against Goldman Sachs buying 19pct of DONG

2014-01-30 07:25:14   -   klimabedrag.dk


An estimated 2,500 demonstrators braved the cold and snow yesterday evening was protesting against the pending partial sale of state-owned energy provider DONG (Danish Oil and Natural Gas) to US investment firm Goldman Sachs.

Parliament's Finance Committee is set to vote on the controversial deal today. If it pass, Goldman Sachs will take a 19 percent stake in DONG at a cost of eight billion kroner or USD 1,500,000,000.

READ MORE: Goldman Sachs wasn't highest DONG bidder

An online petition against the Goldman Sachs deal has reached over 190,000 signatures. The sale is expected to pass, but all eyes politically will be on Socialistisk Folkeparti. The party is meeting tonight about the DONG deal and some within the party are calling to leave the coalition government.

One of the political parties, Dansk Folkeparti, is too "anti Muslim" and is therefore banned from speaking to protesters against DONG 19% sale to Goldman Sachs.

Skal Dansk Olie og Naturgas Overtages Af Goldman Sachs?

2014-01-28 00:25:13   -   Carl Friis-Hansen


fakkel
Ikke alene har politikerne sørget for dyre EL priser og dyrere brændstof; men vil nu også sørge for at vi ikke længere kommer til at bestemmeover vores egen energipolitik, ved at sælge DONG til Goldman Sachs. Adgang til billig, stabil og rigelig energi er alt afgørende for den danske velfærd.

Du kan måske hindre dette og få politikerne til at handle i folkets interesse, ved at deltage i demonstration tirsdag den 28. januar kl. 16:30 på Rådhuspladsen i København. Fra Rådhuspladsen vil det gå i fakkeltog til Christiansborg Slotsplads. Tag gerne en fakkel med.

Se yderligere om demonstrationen på Schiller Institutets hjemmeside.

Akademik Shokalskiy Trapped In ICE Due To Global Warming or Climate Change

2013-12-31 12:02:01   -   Carl Friis-Hansen


Chris Turney has been been confronted with the irony that they are trapped in so much ice when we have global global warming (except for the last 15 years). One of his explanations are: “There's a misconception here – we are not trapped in new ice that's been created because its cold,” said Turney. “This is very old, thick ice that's been re-mobilised. It was attached to another part of the continent and has broken out and, with the south-easterly winds we've had, has pushed it up against the coast … and pinned us in. The event is likely to be a result of long-term climate change that is happening in this part of the world. When the 120 km-long iceberg, B09B, came through the area a few years ago it knocked the tongue off the nearby Mertz glacier, which itself is 120 km long. The iceberg grounded on the sea bed in Commonwealth Bay causing the sea around it to lock up with ice attached to the continent."

His explanation is probably fine and plausible, but it does not really answer the contradiction in any way. The more ice that is pressed out to sea, is normally due to a combination of the ice sheet on on land thickening and liquid under the ice. The good Chris Turney cannot escape the fact that the sea ice extend is about to break an all time record and that the coldest temperature ever measured on the surface of this planet, was in Antarctica 2013.

What puzzle me is haw they could be trapped in the ice in the first place. Is this a result of ignoring satellite images and other actual measurements, as so common for the "green" movement? Did the captain object to the route? These and many more questions may very well come up when the evacuation bill is to be paid and the possible loss of the Russian operated vessel Akademik Shokalskiy.

Akademik Shokalskiy was build in Finland in 1982 for the purpose of oceanographic research and owned by the Russian Federation's Far Eastern Hydrometeorological Research Institute in Vladivostok. It has 7 sister ships. The tonnage is 1764 gross register tons and is capable of speed up to 14 knots powered by two 1147 HP diesel engines and fuel capacity of 408 tons.

Antarktis - Kinesisk Isbryder Assisterende Ekspeditionsfartøj Sidder Begge Fast I Havis

2013-12-29 08:01:24   -   Carl Friis-Hansen

Sidste opdatering 2014-01-03

Krydstogtskibet Akademik Shokalskiy, som skulle vise resultatet af Global Opvarmning for skatteborgernes penge, har nu siddet fast i 3 meter tyk havis siden mandag den 23. december. Flere isbrydere er på vej til at hjælpe; men den nærmeste isbryder, den kinesiske Xue Long eller Snedrage, sidder nu også fast 6 sømil fra Akademik Shokalskiy og 1500 sømil syd for Hobart. En fransk isbryder, som er 14 sømil fra den kinesiske, er også på vej; men ifølge officererne på den kinesiske isbryder, er der lille sandsynlighed for at den kan nå fem.

Akademik Shokalskiy
Arkivfoto - Der er 48 passagerer og 20 besætningmedlemmer ombord på Akademik Shokalskiy.

Til trods for at det er forår på den sydlige halvkugle, så er det de sidste år blevet koldere på Antarktis og dette kombineret med en pludselig koldfront, har medført usædvanlig tyk is langt fra fastlandet. Akademik Shokalskiy regner med at den forventede hjemkomst til New Zeeland den 4. januar, vil blive overholdt ifølge ekspeditions lederen Chris Turney.

Chris Turney har grundlagt et firma til løsning af kultveilte i atmosfæren og laver en hel masse grønne biprodukter. Formålet med krydstogtet er at vise virkningen af den globale opvarmning. Til trods for at denne ekspedition hovedsagelig har til formål at lave PR for Chris Turney's grønne firma, så er dette krydstogt finansieret af skatteborgerne. Nu kommer så dertil udgifter til assistance fra flere isbrydere.

Kilder:
CNN
Wattsupwiththat
Wikipedia
Russia Today
The Guardian


For opdateringer:   ...full article...

Vinden vender i Tyskland - FAZ siger klima-akademikerne ikke fik narret deres vej forbi demokrati

2013-12-02 00:24:14   -   Carl Friis-Hansen


En af de mest indflydelsesrige aviser Frankfurter Allgeimeine Zeitung, FAZ, kritiserer lederen af klima forskningsinstituttet i Potsdam, Professor Schellnhuber, meget kraftigt. Se den engelske udgave af artiklen.

I det hele taget er pipen ved at få en anden lyd i det meste af Europa og 132 lande sagde farvel og tobak til de mislykkede forhandlinger i Warszawa, da de ikke umiddelbart fik de milliarder de havde forventet fra de rige lande. Polen fyrede miljøministeren, da de ikke vil være med til det øvrige Europas økonomiske selvmordstendenser.

Langsomt ser det ud til at selv de store aviser begynder at se sandheden i øjnene - at vi ikke har haft nogen statisk betydningsfuld opvarmning de sidste 15 år eller mere - isbjørnetallet er steget fra 5.000 i 50'ne til 32.000 i 2012 - den stødt stigende CO2 synes ikke at have påvirket klimaet, men har været med til at øge væksten af afgrøder betydeligt - den globale ismængde er tilbage til hvad den var for 30 år siden - havene stiger stadig ikke mere end nogle få millimeter om året - og den alvorlige orkan i Filippinerne var trods alt kun den syvende kraftigste på dette sted. Det at FAZ har modet til at skrive en kritisk artikel, der gå imod generel politik, er virkelig et lyspunkt. Lad os se hvornår der bliver gjort repressalier imod de involverede parter i klima manipulationen.

WWF Misleading RussiaToday Suggesting Polar Bears In Steady Decline

2013-11-22 23:06:55   -   Carl Friis-ansen


In an article November 21st 2013 on rt.com titled "Russian sperm bank for bears: Surrogate grizzly to carry polar cubs" , the argument for the experiment is "...the polar bear population has been declining dramatically year by year...". WWF is fairly correct though in stating that the world wide population is around 25,000. However, in reality the population world wide has steadily increased from around 5,000 in the 1950's to between 22,600 and 32,000 today.   ...full article...

Objective Of The Climate Hysteria - The Great Transformation

2013-11-16 00:20:50   -   klimabedrag.dk


Das Ziel der Klimahysterie - Die große Transformation

This is part 11/11 in a series on German TV, which is now available on Youtube. Duration is 1h 18m and mainly in German. It explains some of the origins of the climate hysteria and what the objectives are, objectives that is also expressed in the UN IPCC Agenda 21.
Thanks to Dr. Fred Goldberg for pointing this video out.

  ...full article...

Bat Killing Fine 3,000,000,000 Pound For Wind Park Owners

2013-11-15 22:10:09   -   Carl Friis-Hansen, klimabedrag.dk


bat Just read that there were 600,000 bats killed by wind turbines last year. Somehow wind park owners has succeeded in exemption from persecution for this criminal act.

In fact, bats are protected and the penalty is very severe with up to 5,000 Pound fine per incident or bat, up to six months in prison, and forfeiture of items used to commit the offense, e.g. vehicles, plants or machinery.
Data according to: Wildlife and Countryside Act (1981) (as amended); the Countryside and Rights of Way Act, 2000; the Natural Environment and Rural Communities Act (NERC, 2006); and by the Conservation of Habitats and Species Regulations (2010).

So if my calculations are right, wind park owners should face fines of 3,000,000,000 Pound, have their wind turbines secured against any future danger to the bats or be ordered to decommission the wind turbines, and finally the owners should be sent to jail.   ...full article...

COP19 - Rusland og Europa vil ikke være med til klimaaftale i Warszava

2013-11-14 09:41:06   -   Carl Friis-Hansen


Rusland og mange af de tidligere Sovjetunion lande er sjokkerede over at FN ignorerer enhver form for demokrati og benytter "consensus" i stedet, formodentlig et af de mest absurde ord i forbindelse med Global Opvarmning. Europe vil heller ikke være med til nogen traktat, men har derimod skrevet under på en deklaration, der går ud på at klimapolitikken skal revideres.

Fakta bør ikke komme i vejen for god propaganda, som for eksempel denne journalist under en debat på CNN: Climate Change advocate tells Piers Morgan it’s ‘journalistic malpractice’ to include ‘skeptics’ in the discussion.

Dr. Roy Spencer forsøger at forklare ot den meget omtalte 97% enighed blandt ekspertenerne er meget misvisende. Ja, der 97%, hvis ikke snarere 100%, enighed om at klimaet er blevetvarmere, ikke mindst siden den Lille Istid. Der er derimod kun 0.3% enighed blandt eksperterne om at den globale opvarmning hovedsagelig skyldes mennesket.

CFACT stævner over 50.000 polakker mod klimaaftale

2013-11-12 22:22:55   -   klimabedrag.dk


Da mere end 50.000 begejstrede polakker samledes i downtown Warszawa mandag for at fejre National Independence Day, med millioner flere der kigger med på live tv, blev CFACT præsident David Rothbard inviteret på scenen for at levere en lidenskabelig adresserende frihed og advarsel mod FNs farlige og undertrykkende klima dagsordenen.
  ...full article...

Scientists Blast Obama’s Global Warming Myth: You’re Basing Politics on Faulty Computer Models Rather than Science

2013-11-10 10:30:45   -   Suzanne Hamner, freedomoutpost 2013-11-02


Obama's Global Warming Folly On Friday, Obama signed an executive order that instructs federal agencies to work with state and local governments to boost preparations for the impact of global warming. Obama's war on coal has threatened one sixth of America's electrical output by placing 150 coal-burning power plants on the chopping block – all due to global warming. Citing global warming has already having an effect on communities and public health across the nation, Obama directed infrastructure projects to take into consideration future climate conditions which naturally could result in a higher price tag for new projects or repairs to already existing structures. However, new scientific evidence has surfaced that "the solar activity is decreasing at the fastest rate as anytime in the last 10,000 years."

Environmentalist Lawrence Solomon wrote in the Financial Post, "Now an increasing number of scientists are swinging back to the thinking of the 1960s and 1970s. The global cooling hypothesis may have been right after all, they say Earth may be entering a new Little Ice Age."
  ...full article...

Pebble Bed Modular Reactor Uranium while we wait for Thorium

2013-11-07 20:14:42   -   Carl Friis-Hansen


There is much talk about wind mills, solar electric panels, carbon dioxide, and a global body to control us and our energy. President Obama is going to Warsaw in Poland for a more less secret meeting with the UN, bypassing the democratic process, in order to set up a global binding treaty to control the climate, de-industrialize the planet and to reduce world population to about one tenth of what we are today - a la Agenda 21.

So while the greens are making the world a lot less green and sending us way below the living standards of the Dark Ages, let us look at a brighter and much more promising solution to energy, economy and prosperity. In my view, the basis for prosperity and a better world is cheap, clean and plentiful energy. Energy is what made it possible to raise from the Dark Ages and slavery. The venture pretty much started in Great Britain and soon spread all over the now industrialized parts of the world.

Energy has always played the major part of human development, from the fist wood fueled fires to cook your meal and to the electric stoves we use today. This leads us to talk about electricity. I prefer to see electricity, in this context, as a transport of energy. We should strive to use a fuel that can produce lots of energy per volume, also called high energy flux density. Wind is probably having the lowest energy flux density known to man and nuclear the highest. Following is an example of this, seen from an area use point of view.

To power 6 million homes:
Wind 250,000 acres
Solar 130,000 acres
Nuclear 430 acres

There are many more reasons why nuclear is the way to go for production of electricity and hydrogen, but the concern is generally the safety issue. Fukushima is still in the news and exaggerated grossly a few days ago by Dr. Suzuki, just as he always do with the climate issue. However, this plant was 40 years old and of the Boiling Water Reactor, BWR, type. Nowadays Pressurized two circuit systems are used. The immediate future is much safer, avoiding using words like full proof, with the newest type developed in South Africa and tested in Germany: The Pebble Bed Modular Reactor, PBMR, using uranium or thorium.

The PBMR type power plant does not use water, but helium. It is safe in the sense that you can pull the plug, so to say, and it will naturally cool down without causing any damage. There are similar safe designs like the Molted Salt Reactor, MSR, or the Liquid Fluoride Thorium Reactor, LFTR, which were deigned back in the 1970's, but never fully developed for economic, military and political reasons.

There is no doubt in my mind that we need to go scientifically and rationally about the fundamental issue of energy production, let the scientists do their job and stop scaremongering people to the point of insanity. This goes for the climate too. The last 15 years has shown no global warming, except in the computer models and Dr. Hansen's doctored data. We may very well go into a prolonged cooling period starting in 2015, with or without more CO2 in the air. So instead of spending trillions of dollar on the non issue of the climate, we could better the world by spending just a fraction of these sums on real environmental issues, and to develop and build many more modern and safe nuclear power plants.

Video Lord Monckton shows IPCC Pachauri is dishonest about global warming after being corrected

2013-10-23 09:15:08   -   klimabedrag.dk


Rate Of Warming YT In this 15 min clip, Lord Monckton gives Pachauri a serious showdown on the legendary Global Warming graph, which was supposed to visualize bogus accelerating rate of warming, using inadmissible artwork on the graph.   ...full article...

12 Fakta Om Global Klimaændring Du Ikke Læser I Den Populære Presse

Et par forord fra Carl Friis-Hansen

Når Joseph D'Aleo taler om, at forskellige drivhusgasser varmer eller opvarmer, så er det væsentligt at understrege, at der er tale om energioverførsel med en lille tvist. Hvis spektrummet af bølgelængder fra Solen var uforandret, når dens energi reflekteres tilbage fra Jorden, så ville drivhusgasserne medføre en reduktion af opvarmning af Jorden. Imidlertid bliver noget af Solens energi ændret fra kortbølget energi til langbølget energi. Da nogle atmosfæriske gasser isolerer bedre for langbølget energi end for kortbølget, så kalder vi disse for drivhusgasser. Drivhusgasserne vil, på grund af denne ændring fra kort til langbølget energi, have tendens til at isolere bedre for den udgående energi end den indgående energi. Disse faktorer er velkendte inden for atmosfærisk fysik, men på grund af den enorme kompleksitet af hele biosfæren, er der ingen der med sikkerhed kan sige, hvordan den samlede effekt er. Observationer kan dog hjælpe til en bedre forståelse.
 1. Temperaturer er gået ned siden 2002, selv medens kultveilte er fortsat stigende.
 2. Kultveilte er en sporegas og vil i sig selv ikke producere megen varme. Iøvrigt, efterhånden som CO2 øger, falder den stigende varmeforøgelse, idet effekten er logaritmisk, så jo mere CO2, desto mindre forøget opvarmning producerer den.
 3. CO2 har været totalt uden relation til temperatur i det sidste årti og betydelig negativ siden 2002.
 4. CO2 er ikke en forurener, men en naturligt forekommende gas. Tilsammen med klorofyl og sollys, er det en essentiel ingrediens i fotosyntese og er således en planteføde.
 5. Rekonstruktion af global CO2 koncentrationer over geologisk tid demonstrerer at kultveilte koncentrationen i dag er nær den laveste siden Cambria tiden for omkring 550 millioner år siden, da der var næsten 20 gange så meget Co2 i atmosfæren, som der er idag, uden at dette forårsagede en "løbsk drivhuseffekt".
 6. Temperaturændringer kommer før, ikke efter, CO2 ændringer ved alle tidsperioder. Havene kan spille en hovedrolle, udsendende kultveilte når de er varme, ligesom en sodavan mister brusen, når den varmer og absorberer CO2 når de køler.
 7. Den meste varme i klimamodellerne stammer fra antagelsen at vanddamp og nedbør stiger, efterhånden som temperaturen går op, en stærk positiv tilbagekobling (medkobling). Vanddamp er en langt mere betydningsfuld drivhusgas end CO2. Imidlertid er denne antagelse blevet modbevist gennem observationer og peerreviewed forskning. I realiteten reagerer vanddamp og nedbør med negativ tilbagekobling (modkobling) og reducerer således enhver beskeden drivhuseffekt fra kultveilte.
 8. Drivhusmodellerne viser at opvarmningen skulle være størst omkring midterste til øvre lag i atmosfæren i de tropiske egne. Men vejrballoner og satellit observationer viser køling her. Drivhus signaturen eller DNA svarer ikke til virkeligheden og drivhusmodellerne vil derfor vise overdreven opvarmning - CO2 ville således i en reel retssag blive frikendt fra enhver rolle i global opvarmning.
 1. Solen har både direkte og indirekte effekt på vores klima. Solaktivitet skifter over en periode på 11 år eller længere. Når solen er mere aktiv er den lysere og en smule varmere. Mere væsentlig er dog dens indirekte effekt. Ultraviolet stråling øger meget mere end det synlige lys og forårsager øget ozon produktion, hvilket genererer varme i den øvre atmosfæren, hvorefter varmen bevæger sig nedad mod jorden for sluttelig at påvirke vejret. Derudover, en aktiv sol spreder kosmisk stråling, som spiller en betydelig rolle i formeringen af lavthængende skyer, resulterende i færre skyer. På alle disse måder varmes planeten mere når Solen er aktiv. En aktiv Sol i 1930'erne og igen i slutningen af sidste århundrede hjalp med til at producere de observerede varmeperioder. Den nuværende solperiode er den længste i over 100 år, et umiskendeligt tegn på en køligere sol, som ifølge historiske data vil forblive sådan i årtier.
 2. Multidacadal (mange årtier) perioder i havene falder vældig godt sammen med solperioder og globale temperaturer. Disse perioder på 60 til 70 år følger naturlige variationer i de omfangsrige havstrømme. Varme have falder sammen med varme globale temperaturer. Stillehavet startede en afkøling i slutningen af 90'erne og denne køling accelererede i 2009 og Atlanterhavet har kølet siden sit maksimum i 2004. Dette støtter den observerede globale land temperatur køling, som følger meget nært med varmeindholdet i havene. De nyligt udsatte N.O.A.A. bøjer bekræfter at havene køler.
 3. Varmere havperioder er perioder med formindsket Arktisk isdække. Når havene var varme i 1920'erne til 1950'erne så mindskedes Arktisk is og Grønland varmede. Den seneste hav opvarmning, specielt i 1980'erne til tidlig 2000'er, er tilsvarende til hvad der fandt sted for 70 år siden og den Arktiske is har reageret på stort set samme måde, med mindre sommer is.
 4. Antarktisk is er øget og mængden af is var sidste år den største i satellit overvågningens historie. Vi går imod en ny rekord i år.
Hvad skal der til for at medierne giver slip på deres påvirkning og begynder at gøre deres job, at rapportere sandheden?

Joseph D'Aleo (Hoveddirektør for Icecap).
Oversat af Karl J. Hansen, klimabedrag.dk