Full Article

De Dybe Have Styrer Atmosfæren

2010-06-13 - 299 - Joanne Nova
 

Har du nogensinde undret dig over hvordan hele planeten pludselig kunne "blive varmere" under en El Nino og så pludselig kold igen?  William Kininmonth har svaret.  Medens jeg læser hans ord forestiller jeg mig et enormt reservoir af ophobet "koldhed" (bær over med mig, jeg ved godt at kolde er blot mangel på varme), som periodevis bliver sluppet løs på overflade temperaturerne.  De enorme dybe afgrunde i havene er fyldt med saltholdigt vand nær frysepunktet.  I de år hvor dette kolde vand holdes i skak, har vi El Nino'er og i de år hvor det kolde vand stiger mod overfladen, har vi La Nina'er.  Satellitter måler temperaturerne ved havoverfladen og registrerer varmen (eller mangel derpå) i dette øverste lag.  Det er derfor det kan være bitterlig koldt på land, selv om satellitene måler en højere gennemsnitlig verdenstemperatur, forårsaget af de enorme områder i Stillehavet.

pacific-ocean-temperature-r


Med andre ord: ganske som du måtte forvente, den faktiske temperatur for hele planeten stiger og falder ikke fra måned til måned, i stedet sluger havene fra tid til anden varme fra overfladen og efterlader lidt "koldhed".  Til andre tider forbliver kulden begravet dybt nede, hvorved varmen kan ophobes på overfladen.

William Kininmonth var leder af Australiens Nationale Klimacenter ved Bureau for Meteorologi fra 1986 til 1998.  Nedenfor beskriver han hvordan en kæmpe portion koldt vand fyldte de dybe grave i havene for over 30 millioner år siden og hvorfor dette vand og de strømme der flytter det, har en afgørende betydning på vores klima.  Det såkaldte bundlag er ikke blot lommer eller bassiner af vand, men fordeler sig omkring Antarktis, synker så og flyder langs bunden hele vejen tværs over Ækvator og helt til den nordlige halvkugle.  Tænk på at den gennemsnitlige dybde af havene er 4 kilometer og næsten alt vandet fra og med en dybde af 1000 meter er omkring 4 grader eller koldere.  Det antarktiske bundvand er tæt ved 0 grader.  Den ækvivalente varmeenergi af hele atmosfæren er indeholdt i blot de få øverste meter af havoverfladen.  Det giver os alle en fornemmelse af den betydning forskellige faktorer har på klimaet.  Hans tanker er en reaktion på den seneste debat indlæg fra Dr Andrew Glikson, så de to ovenstående billeder kommer fra denne artikel.

Kininmonth påpeger at små ændringer i bevægelsen af the Thermohaline Circulation (også kendt som havenes transportbånd) forårsager enorme forskelle over hele verden og at klimamodellerne benytter grove antagelser med hensyn til bevægelse af energi.  Ud fra den betragtning at de kolde bundlag blev skabt af en form for "antarktisk fryser" (sat i gang af polar strømmen), vil denne hoben vand formodentlig eksistere indtil kontinenterne flytter sig.  Det er ikke så få valgperioder.

Jo  (Joanne Nova, oversat af Carl Friis-Hansen)

 

Se Jo's engelske indlæg og meget mere her...

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF