Full Article

Har James Hansen Ret, Står Vi Virkelig Ved Klimaafgrunden?

2011-09-26 - 523 - klimabedrag.dk
 


hansen saves the earthI 1998 udtalte James Hansen til den amerikanske kongres: "Hvis vi fortsætter som sædvanligt, så vil det sydlige USA blive næsten ubeboeligt." Han antager at menneskeskabt global opvarmning vil gøre sydstaterne så tørre og varme, at det vil være umuligt at dyrke noget som helst.

Det er jo en ganske alvorlig sag hvis vejret ændrer sig så meget i det lange løb, idet blandt andet Texas bidrager enormt til verdens fødevareproduktion. Nu er det over ti år siden han kom med sine dystre udtalelser, så lad os kigge lidt på om vi kan se tendenser til at vi er på vej til sådan en katastrofe.

Først og fremmest ved vi at mængden af korn er mere end doblet i perioden 1970 til 2011 (ref. Economic Research Service/USDA), medens landbrugsarealet kun er steget med 10% i samme periode. - Konklusion: En meget positiv tendens for fødevareproduktionen i USA.

Imidlertid kunne vi jo støde på en grænse, hvis temperaturen har og vil sige meget kraftigt. I perioden 1895 til 2010 har der stort set ikke været nogen tendens i temperaturen for det sydlige USA (ref. NOAA's National Climatic Data Center). Dette endda uden kompensation for stigende bymæssig bebyggelse. - Konklusion: Ingen opvarmning af det sydlige USA, hvorved James Hansens hypotese er meningsløs i denne sammenhæng.

Hvad nu hvis nedbøren er stærkt faldende? Dette kunne en skønne dag skabe problemer for produktion af fødevarer. Der har været en svag tendens til stigende nedbør i Texas under de sidste to varmeperioder de forløbne 100 år (ref. Water-Resources Investigations Report 98–4044). Konklusion: Varmere perioder giver som oftest mere nedbør, hvilket giver det modsatte resultat af James Hansen's hypotese.


Med rimelig sikkerhed kan det siges, stik mod James Hansens forudsigelser, at klimaet ikke synes at ændre sig i nogen væsentlig grad og at levevilkår samt fødevareproduktion udvikles positivt i takt med stigende CO2 (planteføde), effektivisering af landbrug og øget teknologi.

 

 

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF