Full Article

Klimapanik i Begge Retninger - Begrundet eller Ubegrundet?

2012-01-28 - 540 - Carl Friis-Hansen
 


london smog sherlock holmesEt lille puslespil til eftertanke: Bliver det 5 grader koldere de næste 20 år eller bliver det mange grader varmere, kommer der mere is eller bliver polerne isfrie, bliver vejret mere stabilt eller kommer vi hyppigere til at opleve ekstremt vejr - og hvad er årsagen?

Dette er spørgsmål der bevæger sindene blandt presse, meteorologer, politikere og lægmænd. At dømme ud fra de meget forskellige meninger blandt forskere og professionelle, der har specialiseret sig i denne gren af videnskaben, er det lige så svært at spå om klimaet, sem det er at spå om vejret.

Det er vel ikke nødvendigt at tærske mere langhalm på spådommene om varmere, stormfuldere og tørre klima. Bag disse spådomme står en hel ideologi, som fik rigtig fodfæste i 1980'ne, under dannelsen af IPCC under FN. Udbredelsen af spådomme om mere stabilt klima eller et koldere klima er mere begrænset, upopulært og befordrer ikke finansiel tilfredsstillelse.

Dommedagsprofeter har til alle tider eksisteret, ikke mindst inden for vejr og klima. Det som måske er noget nyt, er at klima dommedagsprofeti i dag er blevet til en profession, som blandt andet udnyttes til styrkelse af politisk magt og befordring af ideologier. Det i sådan en grad, at det er svært, selv for videnskabsfolk, at vurdere kvaliteten af hypoteser inden for klimaforskningen.

Hvis klimapanikken var videnskabelig og stort set enstemmigt begrundet, så ville politikernes reaktion sandsynligvis være en helt anden, end den vi ser i dag. Selv tror jeg at vi panikker over storm i et glas vand. Desuden tror jeg at vores indflydelse på vejr og klima er meget begrænset og at vi skulle rette vores panik mod andre problemer, så som landskabsændringer, forurening, hungersnød og elektricitet til alle.

Et hurtigt kig på et par aktuelle profetier antyder at vi ved meget ligt konkret om klimatendenser.

  • Archibald: 4,9 graders temperaturfald over de næste 20 år.
  • 16 top videnskabsmænd: Intet videnskabeligt grundlag for panik over Global Opvarmning.
  • NASAs Hansen: Absolut katastrofisk højt havniveau om 80 år.
  • Beringhavets krabbefiskere: Fangsten må i år indstilles tidligt p.g.a. tidlig havis.
  • Gore i Antarktis: 10 grader lavere sommertemperatur end normal.
  • EU-NOAA: Antaget øgning af havniveau på 6,9cm i år 2100.
  • NASA: Global Opvarmning grundet CO2 er forsvundet.

Det er min foreløbige overbevisning, at hvis penge fra staten og forbruge blev indraget (ikke flere lukrative støtteordninger til klimaindustri og forskning), så ville også klimapanikken forsvinde - vi ville gå i gang med at bygge velfungerende kraftværker, for eksempel baseret på thorium. Thorium kraftværker vil antageligvis være i stand til at levere strøm og varme til langt under en tiendedel af den pris vi betaler i dag. I lande hvor klimapanikken ikke er helt så udtalt som her, er man allerede begyndt at bygge thorium kraftværker after forskellige koncepter.

Somme tider kommer jeg til at tænke på hvad jeg har læst om lokalklimaet i for eksempel London, hvor stort set alle husstande og virksomheder fyrede med kul, koks og brænde i de gode gamle dage. Den næsten konstante tåge, der lå over London, var direkte forårsaget af luftforurening fra disse fyringsformer. Er det det de "åh så grønne" vil have os tilbage til?

Panikken over klimaet, begrundet eller ubegrundet, har desværre medført et heftigt svineri med resurser på en lang række områder, deriblandt astronomisk mange industrielle vindmølleanlæg. Små vindmøller i specielle situationer kan givet vis drages fordel af, men generelt er vindmøller et meget dyrt og alt andet end miljøvenligt supplement til EL-produktionen. Al EL-produktion, som ikke kan levere i takt med behovet, er i bedste fald et supplement og i værste fald kimen til sammenbrud og overbelastning af EL-nettet. De fleste ingeniører og teknikere er klar over dette, men vore politikere er faldet for af et spind af løgne og økonomiske særinteresser, befordret af klimapanikken.

 

 

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF