Full Article

Nyt 570km HVDC Akkumulator Kabel Mellem Norge Og Skotland

2011-10-02 - 525 - klimabedrag.dk
 


Moyle Interconnector Nexans CableDer er nu planeret et 570km kabel, som skal gå mellem Skotland og Norge. Ideen er at overskydende EL fra skotsk vindenergi skal "pumpes" til norske vandkraftværker.

Prisen på vindenergi stiger i takt med dens udbredelse, så den i dag koster 9,5 gange mere end end fra naturgas kraftværker, dette til trods for enorme tilskud fra staten til vindenergi producenterne.

Skotske politikere og entreprenører mener at brugen af Norge som en kæmpe akkumulator til dels løser problemet på den måde at der kan lades op medens prisen er lav og udlade når prisen er høj.

Dette er fin teori, men noget tvivlsomt i praksis. Problemet er at nordmændene, som vi har set i dansk regi, betaler meget lidt for den strøm, der "pumpes" til Norge. Under tiden er prisen rent faktisk negativ, medens der skal betales noget nær aktuel markedspris for tilbageleveret strøm.

Så med mindre salgs- og købspriser bliver styret af staten, skal der et mirakel til for at dette dyre arrangement vil få nogen synderlig positiv effekt på priserne.

I mange situationer er systemet mere end nytteløst, så som de sidste par dage, hvor der har hersket et kraftigt højtryk over det meste af Nordeuropa.

I stedet kunne man for de samme penge det koster at lægge det nye kabel, have færdigudviklet thorium kraftværk af typen LFTR/MSR og genereret elektrisk energi til under en tiendedel af prisen for naturgas EL, eller under en halvtredsendedel af vindmølle EL og samtidig skåne vores natur, landskaber og råstoffer.

 

 

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF