Full Article

Tysk Kærnekraft Affald (Atommöll) Kan Forsyne Tyskland Med Strøm I Over 1.000 år

2011-11-12 - 532 - klimabedrag.dk
 


Tyskland begynder på en frisk med at finde permanent depot for deres atomaffald samlet over de sidste 50 år. Det er ikke nogen nem opgave, da det skal bevares i mere end 10.000 år uden at jordskælv og anden forstyrrelse forårsager lækage - det er totalt vanvittigt!

nuclear-waste-001

I stedet for at putte affaldet væk, kunne tyskerne bruge de resterende 98% af den resterende uran ved at hælde det i de thorium kraftværker (LFTR/MSR), som de skulle have bygget for længe siden.

Sagen er at kun ganske få procent af uranen i klassiske kærnekraftværker kan udnyttes, før brændslet bliver forurenet af biprodukter fra forbrændingsprocessen. Derefter kan man sende brændslet til oparbejdning, hvilket er en dyr og kompliceret process.

I stedet for at oparbejde det brugte brændsel, for igen at kunne udnytte et par procent, så kan man med langt større fordel fodre thorium kraftværker med det brændte materiale.

Thorium kraftværker udnytter sort set al uranen i brændslet og affaldet fra thorium værkerne andrager kun en brøkdel af hvad de klassiske værker efterlader. Dertil kommer at denne minimale mængde affald for hovedparten er ufarlig efter nogle få hundrede år.

Nu har tyskerne, danskerne og mange andre folkefærd ladet de åh så grønne bestemme at kærnekraft er er farlig, hvilket er lidt mere en følelses sag end et faktum. Vandkraft er det som har dræbt langt, langt de fleste mennesker, på grund af dæmningsbrud. Vi taler om ca. 250.000 døde, hvorimod kærnekraft til dato har kostet en håndfuld døde og et ukendt antal syge. Antallet af syge i forbindelse med kærnekraft svinger fra omkring 50 til flere tusinde alt efter hvilken kilde man læser.

Lad os erkende at der er en fare i forbindelse med klassiske kærnekraftværker og desværre bygger man ikke tilstrækkelig med nye værker, hvorved temmelig gamle værker holdes i gang længere end ønsket, sådan lige med undtagelse af Tyskland, der går fra kærnekraft til kulkraft. At gå tilbage til kul, er måske økonomisk smart, men der er mange bivirkninger ved kulkraft, rent faktisk flere end ved klassisk kærnekraft.

Tyskland nedlægger deres kærnekraftværker på grund af affaldsproblemer og potentiel fare for radioaktiv udslip, men i stedet kunne de passende være foregangsland for en ægte grøn, billig, sikker og kvalitativ EL-produktion v.h.a. thorium kraftværker.

Det antages at det vil koste omkring en milliard kroner at produktionsmodne thorium kraft (LFTR/MSR), hvorefter bygge- og driftsomkostninger er langt mindre end for nogen anden nuværende kendt metode til fremstilling af elektricitet og varme.

 


Tillæg.

En ven af klimabedrag.dk siger at der forekommer 10 ppm thorium i asken fra kulkraftværker. Disse 10 ppm thorium kunne udnyttes i thorium kraftværker og derved levere mere energi end der oprindelig blev frembragt under forbrændingen af kullet.

kul-aske-med-thorium

 

Tillæg 2.

For nu ikke at glemme vind og CO2, så lad os lige kigge på det faktum at Tyskland også udbygger med en masse vindkraft/gas, hvilket øger udslippet af CO2.
Årsagen til at CO2 udslippet øges, er at vindkraft aldrig kan gå alene, men altid dubleres med tilsvarende kapacitet gasfyrede kraftværker. Dette bytyder at udskiftning af kærnekraft til kul og vind/gas vil gøre EL-produktionen langt mere CO2 produktiv.
Den øgede mængde CO2 er selvfølgelig stimulerende for plantelivet, har nærmest ingen indvirkning på klimaet og har en negativ effekt på Tysklands politiske renomme (hvis sandheden kom frem). Dette betyder ikke at man vil afstå fra udbygningen af vind/gas, fordi i virkeligheden har dette intet med vejret eller miljøet at gøre, men derimod er målet en de-industrialisering og affolkning pakket ind i fåreklæder.

 

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF