Full Article

Etik og retningslinjer

2009-09-07 - 32 -
 

Etik og retningslinjer på klimabedrag.dk

 

Forsøg at holde dig til indholdet af den artikel du kommenterer.
Det er ofte en hjælp, for de der læser dine kommentarer, hvis du citerer en bestemt udtalelse i artiklen eller en foregående kommentar, lige inde du giver din egen mening til kende.  Husk blot at citatet skal bruges til at lette forståelsen af din kommentar og undgå venligst at pille citatet ud af sin egentlig sammenhæng, for dermed at bruge det anderledes and hvad den oprindelige tanke var.

Vær forsigtig med ironi og underforståede indlæg.
Ironi er fint når man kender hinanden personligt, men blandt vildt fremmede er der begrænset chance for at andre vil for stå dig.  Ligeledes er det ikke let for andre med meget forskellige forudsætninger, at forstå eventuelle bagtanker.  Skær hellere tingene ud i pap.

Vær høflig, når du udtaler dig.
Folk vil bedre anerkende dine synspunkter, hvis du udtaler dig på en moden, velovervejet og kultiveret måde.  Dette gør sig specielt gældende inden for videnskaben.  En grundlæggende ting omkring forskning og videnskab er jo nemlig den at man fremlægger hypoteser eller formodninger og alle andre interesserede forsøger så at av- eller bekræfte den pågældende hypotese.  I reel videnskab, så holder processen med at be- og afkræfte egentlig aldrig op.  Hvis den gjorde, så ville vi sandsynligvis stadig leve som neandertalere.

Ingen reklamer.
Det skal forstås således at referencer til andre artikler både her og på andre websites selvfølgelig er tilladt og også påskønnet.  Problemerne opstår først når intentionen er at reklamere for dig selv, andre mennesker eller websites, specielt når det ikke hjælper på forståelsen af de debatterede indlæg.

Undgå helst at råbe højt.
Det er meget irriterende for andre læsere hvis du skriver med STORE BOGSTAVER og skriver det samme igen og igen.  Netto resultatet bliver at folk springer dine kommentarer over og i ekstreme tilfælde at en administrator simpelthen sletter dine kommentarer.

Se om andre har skrevet og kommenteret det du vil sige.
Brug for eksempel "Find i klimabedrag" for at se eventuel tidligere bearbejdelse af det du har i tankerne.  Dine kommentarer bliver mere spændende når de er velinformerede og fremfører nye aspekter.

Gentagne og kraftige overtrædelser af disse retningslinjer, samt overtrædelse af den danske lovgivning, kan medføre udelukkelse fra fremtidig deltagelse.

 

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF