Full Article

Fundamentalt om Global Opvarmning alias Klimaændring alias AGW

2009-08-15 - 8 - Klimabedrag.dk
 

Håndbog for skeptikereThe State of Earth's Climate 2009


En af de vigtigste rapporter til støtte for teorien om at CO2 er en væsentlig eller afgørende faktor for variation af den globale gennemsnits-temperatur, er National Oceanic and Atmospheric Administration's State of the Climate in 2009 document.  Dette dokument er fejlagtigt på en række centrale punkter, som gør at bevis for at CO2 styrer klimaet, ikke er tilfredsstillende.

Sherwood, Keith and Craig Idso har skrevet en kort og let forståelig kritik af denne rapport under titlen "The State of Earth's Climate 2009 - Volume 13, Number 31: 4 August 2010" publiceret på CO2Science.

Alternativ læsning på engelsk "Anthropogenic Global Warming, or just Natural Variation?", som giver et fremragende overblik.

 

Indholdet er som følger:

In a "Highlights" report of the National Oceanic and Atmospheric Administration's State of the Climate in 2009  document, which was prepared under the direction of the U.S. National Climatic Data Center, we can read the principal findings of what the document describes as the work of "more than 300 scientists from 48 countries." Their primary conclusion, as stated in the Report's first paragraph, is that "global warming is undeniable," and the Report goes on from there to describe "how we know the world has warmed." But this, and all that follows, tells us next to nothing about what has caused the warming, which is the crux of the whole contentious matter.

The Report next states, for example, that "recent studies show the world's oceans are heating up," which is fine; but then -- as if hoping no one will question them -- the Report says the oceans are warming, "as they absorb most of the extra heat being added to the climate system from the build-up of heat-trapping gases," which contention is far from a proven fact, and is -- in fact -- merely an hypothesis ... and a bad one at that, as we shall soon see.

Another fault of the Report is its hyping of "melting Arctic sea ice," while it remains silent on the state of Antarctic sea ice, which has been doing just the opposite as it has grown in extent. Likewise, a major inconsistency of the Report is its stating, with respect to temperature, that "a particular year can experience record-breaking highs and lows in any given location," while, "as a whole, global climate continues to warm." This is very true; and it can also do so while, as a whole, global climate cools or remains unchanged. And it implies the same thing for all types of weather phenomena (such as droughts, floods, hurricanes, etc.), which means that the occurrence of any unusually dramatic weather phenomenon in any "particular year" should imply nothing about the long-term trend of that phenomenon or the presumed trajectory of the global climate within which it is embedded. Yet the Report goes on to describe six such extreme events that occurred in the "particular year" of 2009, which would have to have been done for no other reason than to imply that these weather extremes were caused by global warming, which flies in the face of their earlier contention that record-breaking low temperatures in any year say nothing about the long-term thermal tendency of the planet.

Last of all, the Report states that "people have spent thousands of years building society for one climate and now a new one is being created -- one that's warmer and more extreme," which leads us to wonder ...

How could more than 300 scientists from 48 countries possibly be so wrong? Any student of history and palaeoclimate well knows that earth's climate has changed dramatically over the past "thousands of years." During the central portion of the current interglacial period, for example, many parts of the planet were a few to several degrees Centigrade warmer than they currently are. And only a thousand years ago, the Medieval Warm Period was holding sway. Although many of the scientists of Climategate infamy tried mightily to make that period of warmth "go away," the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change has for quite some time now posted a review of a different research project every single week that testifies to the reality of the Medieval Warm Period. And that ever-growing body of research is demonstrating beyond any doubt that there was a several-hundred-year interval of warmth back then that was at many different times (stretching from decades to centuries), and in numerous places (throughout the entire world), significantly warmer than the Report's highly-touted first decade of the 21st century, and at a time when the atmosphere's CO2 concentration was far less than it is today.

What makes this particular failure of the Report so doubly damning is the fact that it claims that each of the "more than 30 different climate indicators" it has analyzed "is placed into historical context." That is obviously not true. And for a parameter so central to the core of the global warming discussion as temperature to not be put into proper long-term context is inexcusable, although quite understandable, especially when one realizes the implications it would hold for the Report's unfounded contentions about the present state of earth's climate.

Sherwood, Keith and Craig Idso
Et virkelig godt tillæg til denne web side er Joanne Novas Håndbog for skeptikere, som du kan hente her.  Den tar forvirringen ud af klimadebatten og giver ro i sindet.  Noget af materialet på denne side er faktisk taget fra håndbogen. 

Betydningen af CO2 og menneskets indflydelse.

 

Det eneste virkelig grundlæggende for global opvarmning og den politik, som måtte blive ført, er ganske enkelt:  Forårsager forøget atmosfærisk CO₂ væsentlig forøget global temperatur og er menneskets andel heri betydningsfuld?

Alt andet er sagen uvedkommende og vil kun føre til uendelige diskussioner uden konklusion.  Lad os derfor starte med at se på hvilken indflydelse forøgelse af CO₂, også kaldet kuldioxid eller kultveilte på dansk, har på verdens gennemsnitstemperatur.  Den enkleste metode og måske den eneste pålidelige, er at analysere hvilken indflydelse CO₂ har haft på temperaturen gennem de sidste mange millioner år.  Vi er så heldigt stillet at vi flere steder på Jorden har is, som er så tyk at den ældste is er ukristelig gammel.  Man har derfor boret is-cylindere op på både Grønland og Antarktis.  I disse is-cylindere er der små blærer af luft, som har bibeholdt både temperatur, ilt, kuldioxid og mange andre gasser.  Analyserne af disse is-cylindere viser at der ikke er nogen absolut sammenhæng mellem temperatur og CO₂ koncentration.  Yderligere har disse undersøgelser vist at der er en tendens til at CO₂ stiger og falder ca. 800 år efter stigning og fald af temperaturen.  Al Gore kom med en fatal vildledning i sin berømte film fra 2007, hvor han sagde at når CO₂ steg og faldt, så steg og faldt temperaturen i takt hermed.  For at skære det ud i pap så selv Al Gore og James Hansen forstår det:  CO₂ stiger som følge af temperatur stigning og dette med en ca. 800 års forsinkelse (Dr. John Christy).

Planter behøver CO2

Egentlig kunne vi godt stoppe her, for vi ved jo allerede nu, ud fra historiske data, at CO₂ ikke påvirker temperaturen i nogen

væsentlig grad.  For god ordens skyld vil jeg dog uddybe mere detaljeret, hvorfor dette er tilfældet.

For nuværende har vi en meget lav CO₂ koncentration på lidt under 0,04% (400ppm).  Vi har været helt nede på 0,02% for geologisk meget kort tid siden.  Et så lavt niveau nærmer sig grænsen hvor al dyre- og planteliv ophører med at kunne eksistere.  Det nuværende niveau på 0,04% giver tæt på 100% af den drivhus effekt, som CO₂ er i stand til at præstere.  Man kalkulerer med at en fordobling af CO₂ til 0.08% vil give en yderligere opvarmning på 0,1 til 0,2 grader celsius.  Ser vi på de mere væsentlige opgaver, som CO₂ har, så som ingrediens til fotosyntese, som stort set alle planter og træer bruger til at vokse og blive store med, så er den nuværende meget ringe koncentration på 0,04% tæt ved sultegrænsen.  Dinosaurerne havde meget bedre tider med 0,1% til 0,25% CO₂ og havde derfor også væsentlig tættere og højere vegetation.  Således må det antages at Dino har levet i en meget grøn verden.  Mange forskere antager at omkring 0,1% CO₂ er det mest optimale for livet på Jorden - altså 2 til 3 gange vores nuværende koncentration.

Til spørgsmålet om hvilken indflydelse vi mennesker, vores husdyr, vores industri og øvrige aktiviteter har på CO₂ koncentrationen.

Der er gjort mange kalkulationer på dette og jeg vil derfor heller ikke spytte tal ud her.  Det er dog givet at menneske skabt forøget tilvækst i CO₂ koncentration er relative ringe, set i forhold til først og fremmest oceanerne.  Vi mennesker bidrager alt i alt med 5% af luftens CO indhold ifølge FN's IPCC AR4 fra 2007.  Oceanerne afgiver meget store mængder CO₂ til atmosfæren for tiden.  Dette skyldes at havene varmer stille og roligt op fra tidligere varmere perioder, med et efterslæb på 600 til 800 år.  Koldt vand kan indeholde større mængder kuldioxid (CO₂) end varmt vand kan.  De dybe have indeholder mere CO₂ end de ikke så dybe (Henrys Lov).  Dette skyldes at ved højere tryk kan havet indeholde mere CO₂.  Vi kender det alle fra når vi letter låget på Cola flasken, så går trykket af flasken og CO₂ bruser op til overfladen og frigøres.  En anden kilde, som også langt overstiger menneskets formåen er vulkaner.  Vulkaner er yderst effektive CO₂ producenter.  En tredie kilde af CO₂ er bakterier.  Det er bakterier som indgår i forrådnelses processen af planter, træer og alle døde dyr og mennesker.  En fjerde kilde er dyr og menneskers udånding.  Vi udånder en koncentration på ca. 4% CO₂, hvilket er årsagen til at det er godt at snakke med sine potteplanter, som elsker den CO₂ du udånder.  Jo, mennesket har en målelig indflydelse på CO₂ koncentrationen.  Dog skal det siges at CO₂ koncentrationen ville for tiden fortsætte med at stige selv om vi flyttede alle mennesker og alle deres aktiviteter til Mars.  Måske Virgin Galactic kan hjælpe med et sådant eksperiment.

Konklusion.
Ja, CO₂ øges yderligere gennem menneskets aktiviteter.  Ja, den globale temperatur stiger p.g.a. af vores aktiviteter, men denne stigning er egentlig kun teoretisk.  Temperatur stigningen er så ringe, at den vil fuldstændig forsvinde i vrimlen af naturlige variationer.  Vi skal glæde os over den moderate temperatur stigning, som vi har oplevet gennem de sidste par hundrede år.  Vi skal glæde os over højere temperaturer af mange årsager.  Da temperaturstigning altid er mest udtalt på Jordens poler, så mindskes temperatur forskellen mellem polerne og Ækvator, hvilket igen mindsker den totale storm energi.  Højere temperatur kan også betyde højere luftfugtighed, mere CO₂, mere ilt, samt et rigere og mere mangfoldigt plante og dyreliv.  Ved højere luftfugtighed og mere kuldioxid kan ørken områderne blive mindre og landbrugsudbyttet øges.
Nogle nøglepunkter


Drivhus signaturen mangler.
Vejrballoner har analyseret Himlen i årevis, men kan ikke finde tegn på det forventede "hot-spot" mønster, som drivhusgasser ville efterlade.  Der er ikke engang så meget som skyggen af et sådant.
Noget andet forårsagede opvarmningen.

Hot-Spot signatur


Det vigtigste bevis var is-kærnerne; men nyere, mere detaljerede, data vendte op og ned på teorien.
I stedet for at CO₂ pressede temperaturen op, så er temperaturene gået op før CO₂.  I gennemsnit 800 år før.  Dette faktum kastede bort den oprindelige ide om årsag og virkning.
Noget andet forårsagede opvarmningen.

Is-kærne data 150.000 til 100.000


Temperaturen gennem de sidste 10.000 år viser hvordan vi er gået fra optimal temperatur mod en lavere temperatur.  Så set over lidt længere historisk tid, så er den nuværende tendens global afkøling.  Ser vi på sagerne inden for meget kort historisk tid, de sidste par tusinde år, så er tendensen også faldende.  Ser vi derimod på de sidste par hundrede år, så er tendensen stigende, idet udgangspunktet så er Den Lille Istid.  Det er en fejl at betragte globale klima tendenser over alt for korte perioder.  Hvis perioden er under 30 år, så taler vi per definition om vejr.  Selv denne definition burde egentlig revideres til 60 år, fordi det er gået op for forskerne at temperaturen ændrer sig markant i perioder med en varighed af ca. 60 år.
Den opmærksomme læser vil måske bemærke at temperaturen i middelalderen var over 1 grad varmere end for nuværende og vil måske synes at dette ikke stemmer med FNs IPCC rapport fra 2007.  Den endnu mere belæste vil vide at IPCCs rapport fra 1992 viser at middelalderens temperatur var meget højere end idag.  Så hvorfor en anden kurve i 2007?  Årsagen er at IPCC erkendte at hvis det var varmere i middelalderen, så ville det være svært at overbevise politikere og den almindelige befolkning om at CO2 havde afgørende betydning for den globale temperatur.  Et par af IPCCs forskere stak derfor hovederne sammen og udelod data, som medførte høj middelalder temperatur.  Derefter fyldte de data ind fra træringe (proxy data), som viste lave temperaturer.  Til slut fyldtes manglende data for middelalderen ind efter personlig "skøn".  Nu manglede man blot at gøre noget ved de sidste 50 år, således at man ville kunne se en katastrofal stigning de seneste år.  Dette gjorde forskerne ved at indføre matematisk "kompensation" for de sidste ca. 80 år.  På den måde kunne de få 1930'es relativ høje temperaturer til at forsvinde, samtidig med at de seneste 30-40 år steg meget kraftigt.  Hermed fik forskerne kreeret an graf, som senere fik øgenavnet "Hockey Staven", idet grafen viser en lineær, let faldende tendens fra år 1.000 til midten af det 20'ne århundrede, hvorefter temperaturen går eksplusionsagtigt opad.  Grafen for de sidste 10.000 år stammer fra iskærne boringer, hvor man kan måle temperatur og sammensætning af luften i små bobler i isen.  Disse data har ingen grund til at blive "kompenseret" eller lappet sammen af tvivlsomme proxy data.

Icecaps_and_Glaciers


Temperaturen er ikke stigende.
Satellitter kredser omkring planeten to gange om dagen.  De viser at Jorden ikke er blevet varmere siden 2001.  Hvor mange flere år med ingen global opvarmning skal der til?  Medens temperaturen har været flad, så har CO₂ været jævnt stigende.
Noget andet forårsagede opvarmningen,
men computer modellerne ved ikke hvad det er.

Temperatur og kuldioxid


Kuldioxid forårsager allerede al den opvarmning den kan.
Fordobling af CO₂ gør ikke den dobbelte forskel.  De første CO₂ molekyler betyder en masse, men yderligere har mindre effekt.  Faktisk var kuldioxid niveauet tidligere ti gange højere, men alligevel gik vi ind i istid.
Kuldioxid spiller i dag en siderolle i forbindelse med temperaturen.

Mætningsdata for kuldioxid


Der er ting derude som påvirker klimaet mere end CO₂ og ingen af computer modellerne ved hvad det er.


AGW = Anthropogenic Global Warming ~ menneske skabt global opvarmning

Podcast
Global Warming Is Not a Crisis - NRP - March 14, 2007 - 50 minutes

{{ splay yes # http://download.npr.org/anon.npr-mp3/specials/20070321_specials_iq2radio.mp3 }}


FOR THE MOTION

Michael Crichton, author and filmmaker known for Jurassic Park and the television show E.R.
Richard S. Lindzen, the Alfred P. Sloan professor of meteorology at the Massachusetts Institute of Technology
Philip Stott, emeritus professor of bio-geography at the University of London

AGAINST THE MOTION

Brenda Ekwurzel, climate scientist with the Union of Concerned Scientists
Gavin Schmidt, a climate modeler at the NASA Goddard Institute for Space StudiesSpecielle ord og begreber:

Kultveilte

En gasart som dyr udånder, og som planter lever af. Bliver desuden udledt ved afbrænding af organisk materiale, f.eks. fossile brændstoffer og forrådnelsen af visne blade.  Den kemiske formel for kultveilte er CO₂, der består af kulstof og ilt.

Drivhusgasser

En betegnelse for gasser i atmosfæren, som har en varmende eller kølende virkning.  Den mest afgørende af de mange gasser er H₂O eller vanddamp, som udgør mere end 95% af den temperaturregulerende affekt i atmosfæren. CO₂ eller kultveilte er en sporegas, hvis samlede varmeeffekt er lidt over 1,5ºC og regnes derfor også som en drivhusgas.

AGW

Er et engelsk udtryk, Anthropogenic Global Warming, som står for menneskeskabt global opvarmning.  Begrebet AGW benyttes også på dansk og tager flere former så som "han er en AGW'er" altså en som antager at mennesket og deres aktiviteter forårsager mærkbar ændring af Jordens middel temperatur.

Skeptiker

En person, som forlanger praktisk bevis på antagelsen at mennesket og deres aktiviteter forårsage mærkbar ændring af Jordens middel temperatur.  Begrebet realist bliver også benyttet som synonym for skeptiker.

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF