Full Article

Temp og Havis

2010-06-01 - 293 -
 

Aktuelle grafer for Global Temperatur og Havis

 

Nedenstående  er temperaturen de sidste 30 år, hvor vi har været i stand til at måle med satellit.  Den temperatur kurve, der anses for mest fortællende, er LF (Lower Troposphere).  Denne temperatur er et gennemsnit af et jævnt fordelt net af målepunkter og er derved den eneste type målinger, der kan siges at måle et gennemsnit af Jordens temperatur.

Før 1979 havde vi ingen satellitter til at gøre dette job og kunne derfor hovedsagelig kun måle temperatur på befolkede landområder og ekstrem sporadisk på have og i polar egne.  Så før 1979 var gennemsnits temperaturen beregnet med komplicerede formler og efter 1979 har vi faktisk målt gennemsnitstemperatur.

Nedenstående er fra Junk-Science:

uahncdc-lt

 

Havis omfanget i Nordpoloområdet er kun mulig at måle med satellitter, som måler refleksionsevnen.  Ved at måle refleksionsevnen kan satellitterne skelne mellem hav og is.  Dette gøres i et jævnt fordelt mønster og betragtes som relativ nøjagtigt.

Nedenstående er fra arctic-roos:
ssmi1_ice_area

 

Daglig middel temperatur i det arktiske nord for 80'ne breddegrad

4-henrik-svensmark-dk

 

 

Global Ocean Heat Content

nodc_noaa_gov_oc5_3m_heat_content-t

 

Global and Northern Hemsiphere Tropical Cyclone Activity

global_running_ace


New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2016 klimabedrag.dk and respective authors • Terms Of UsePrivacy PolicyF